image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Hệ thống Một cửa điện tử thành phố https://motcua.thanhphohaiphong.gov.vn
Lượt xem: 78
quận Dương Kinh thông báo địa chỉ truy cập như sau: https//motcua.thanhphohaiphong.gov.vn, tài khoản và mật khẩu đăng nhập không thay đổi./.

Để tăng mức độ đảm bảo an toàn cho Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến qua chứng chỉ bảo mật SSL, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển đổi đường dẫn truy cập vào Hệ thống Một cửa điện tử; quận Dương Kinh thông báo địa chỉ truy cập như sau: https//motcua.thanhphohaiphong.gov.vn, tài khoản và mật khẩu đăng nhập không thay đổi./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới